inspiratie + kwaliteit

De provincie Noord-Holland heeft de Julianabrug in Zaandam vervangen. De oude brug was aan het einde van haar levensduur en de onderhoudskosten werden steeds hoger. De brug ligt in een ruime bocht van de Zaan met prachtig uitzicht op de Zaanse Schans. De nieuwe Julianabrug heeft meerdere prijzen gewonnen: eerst waren daar de Nederlandse betonprijs in 2009 en de Europese betonprijs in 2010; in 2011 kwam daar nog de Routepluim bij, uitgereikt gekregen door de Rijksadviseur voor de Infrastructuur.

Rol van SD+P

De vervanging van de Julianabrug is uitgevoerd tussen januari 2008 en augustus 2009. SD+P heeft namens de provincie Noord-Holland zorg gedragen voor het integrale projectmanagement van de complete voorbereidingsfase, de uitvoering en de uiteindelijke overdracht van de brug naar de beheerorganisatie. Het project is uitgevoerd in nauw overleg tussen de provincie en de gemeente Zaanstad en gelijktijdig met de vervanging van de brug is ook de aansluitende infrastructuur aangepakt.

julianabrug 460x200px

Inpassing in het landschap

De vormgeving van de brug en de inpassing in een van de meest bekende cultuurhistorische landschappen van Nederland waren van groot belang. De architect heeft gekozen voor een ranke brug die bij de omgeving past en met een vloeiende lijn over het water scheert. Het is gelukt om de Julianabrug de gewenste uitstraling te geven: laag en zoevend, lichtvoetig en transparant.

julianabrug drieluik 460x170px

Op afstand beweegbare brug

De nieuwe Julianabrug is op afstand beweegbaar voor de scheepvaart op de Zaan. Dit bijzondere ontwerp vergde complex rekenwerk en ambachtelijk vakmanschap bij het maken van de bekisting. Zo zijn alle v-vormige pijlers van de brug slank uitgevoerd, zelfs rond het bewegingswerk. Elk van deze pijlers is uniek.

Omgevingsmanagement en communicatie
julianabrug pont 150x100px

Gezien de locatie en het belang van goede bereikbaarheid, is veel aandacht besteed aan omgevingsmanagement en communicatie. SD+P heeft een tijdelijke pontverbinding voor fietsers en voetgangers aanbesteed. Deze verbinding heeft de gehele uitvoeringsperiode dienst gedaan. In die tijd vervoerde de pont bijna anderhalf miljoen passagiers.

Kenmerken van dit project

Opdrachtgever   Provincie Noord-Holland, in nauwe samenwerking met de gemeente Zaanstad

Scope
 
  • Overspanning van 200 meter over de Zaan
  • Aansluitend 500 meter infrastructuur

Planning

 
  • Technische voorbereiding, grondverwerving, vergunningen en procedures 2005 – 2007
  • Uitvoering 2008 – 2009
Budget

 

€ 22 mln.

Bijzonderheden   Oplossing voor verkeer: omleiding voor autoverkeer, tijdelijke pontverbinding voor fietsers en voetgangers (circa 1.5 miljoen gebruikers)

Prijzen
 
  • Nederlandse Betonprijs 2009
  • Europese Betonprijs 2010
  • Routepluim 2011