onderhoud + duurzaamheid

Het Noordhollandsch kanaal (NHK) is circa 80 km lang, heeft zijn oorsprong in Amsterdam-Noord en loopt via Purmerend en Alkmaar naar Den Helder. Het kanaal is gegraven in het begin van de 19e eeuw in opdracht van koning Willem I. Op 15 april 1819 kreeg Jan Blanken Janz, bij Koninklijk besluit opdracht het Noordhollandsch kanaal te graven. Het kanaal, dat Amsterdam als zeehaven bereikbaar moest houden voor zeeschepen, kreeg een breedte van 40 meter en werd 7 meter diep. Destijds het breedste en diepste kanaal ter wereld. Het Kanaal is met de hand gegraven, men heeft er 5 jaar over gedaan en de aanleg heeft 11 miljoen gulden gekost.

Anno 2015 is het kanaal hoofdzakelijk bedoeld voor binnenvaart en pleziervaart. Het kanaal is op de smalste delen circa 25 meter breed en door de sluizen is de diepgang beperkt tot 3,85 meter.

oevers-nhk-kaart

De rol van SD+P

In 2008 is de Provincie Noord Holland (PNH) begonnen met het grootschalig vervangen van de bestaande houten oeverbeschoeiing door stalen oeverbeschoeiing. Het doel van de PNH is om de oevers voor de komende 80 tot 100 jaar onderhoudsvrij te maken. Door de omgeving, de ondergrondse infra, vervuiling, niet gesprongen explosieven en het gebrek aan informatie over de bestaande constructies blijkt het vervangen van de oevers een complexe onderneming. Aanvankelijk kende het programma de vervanging van 20 km oeverbeschoeiing waarvan begin 2013, circa 7 km gereed was. Vanaf eind 2012 heeft SD+P het projectmanagement, omgevingsmanagement en technisch management, vanaf ontwerp t/m de uitvoering, voor de PNH verzorgd. Met als uitdaging, om van de resterende 13 km, er 9 km versneld te realiseren, en voor de materiaalkeuze, levensduur en oevertype een LCC op te stellen, op basis waarvan de PNH gefundeerde programma keuzes kan maken.

Uitdaging in tijd en geld

Al snel wordt duidelijk dat niet alleen de tijd, maar ook het beschikbare budget onderdeel van de uitdaging wordt. Met het vormen van een IPM-team voor de realisatie van de volledige 13 km werd het beheersen van tijd en geld op het gehele oeverprogramma geborgd. Door optimalisatie in materiaal en uitvoeringswijze is er vlak na de aanbesteding en tijdens de uitvoering een bezuiniging gerealiseerd van circa 7%. Het volledige programma is binnen budget voltooid.

Omgevingsmanagement

Het NHK kent veel belanghebbenden; naast de PNH als opdrachtgever en vaarwegbeheerder, zijn er het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de dijken en de waterkwaliteit, de gemeenten Amsterdam, Landsmeer, Purmerend en Graftdijk, waar ook Spijkerboor onderdeel vanuit maakt. Daarnaast zijn er de vele K&L-beheerders, bewoners die langs het kanaal wonen en de (vaar)weggebruikers van het NHK en de wegen langs de oevers. De cocktail van wensen, eisen en wetgeving, in combinatie met de grote hoeveelheid belanghebbende, beheerders, bestuurders en stakeholders in een diverse omgeving, maakte het omgevingsmanagement tot een intensieve, complexe, maar vooral leuke uitdaging. Door een positieve proactieve benadering is gewerkt aan kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor de omgeving.

oevers-nhk 460x314p

Kenmerken van dit project

Opdrachtgever   Provincie Noord-Holland

Scope
 
  • 13 km houten oeverbeschoeiing vervangen door verankerde stalendamwand met steenzetting
  • Vervangen van een loswal in Purmerend, stijgers in Amsterdam, Purmerend en Spijkerboor
  • Circa 20 K&L overkluizingen en circa 7 inlaten voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwarier

Planning

 
  • Ontwerp, voorbereiding en aanbesteding 2013
  • Uitvoering 2014, deadline 20 december
  • Nazorg tot juli 2015
Budget  

€ 17 mln.


Bijzonderheden
 
  • Werken in Natura 2000 natuurgebied
  • Opsporen van niet gesprongen explosieven (NGE) in vervuilde oever en waterbodem