projectmanagement + zorgvuldige afstemming

In de gemeente Teylingen wordt de Noordelijke Randweg tussen Voorhout en Noordwijk gerealiseerd. Deze weg met 2x1 rijstrook vormt een verbinding tussen de wijkontsluitingsweg van de nieuwbouwwijk “Hooghkamer” in Voorhout en de provinciale weg die over dit deel Voorhout met Noordwijk verbindt, de N444.

De weg gaat een belangrijke schakel vormen op de corridor Noordwijk-Sassenheim voor alle modaliteiten (auto, fiets, OV). De aanleg van deze weg is bovendien van groot belang voor het verbeteren van de leefbaarheid in de kern van Voorhout en dan met name van de Herenstraat. Door realisatie van de Noordelijke Randweg Voorhout wordt de hoeveelheid autoverkeer in de Herenstraat in Voorhout drastisch teruggedrongen.

nrw voorhout fietsbrug 460x231

Voor de weg zal een nieuwe onderdoorgang worden gebouwd onder de bestaande spoorlijn Haarlem – Leiden. Aan de noordzijde zal een fietsbrug worden gebouwd over de Haarlemmertrekvaart en aan de westzijde een nieuwe brug over de Leidsevaart die de Noordelijke Randweg Voorhout met een turborotonde aansluit op de bestaande N444. De strook tussen de Noordelijke Randweg Voorhout en de Haarlemmertrekvaart zal over de gehele lengte worden ingericht als ecologische verbindingszone met bos, riet, biezenvegetatie en water.

De rol van SD+P

Integraal projectmanagement
Het bestemmingsplan is onherroepelijk en nagenoeg alle gronden zijn verworven om het project te kunnen realiseren. Dit betekent dat het project kan starten met de aanbestedingsfase voor de uitvoering.
SD+P verzorgt vanaf deze fase het projectmanagement. Dit betreft o.a. de te kiezen aanbestedingsstrategie in relatie tot de fasering en de scope van het project, het contractmanagement tijdens de uitvoering maar ook de afstemming met Prorail voor de bouw van de spooronderdoorgang en met de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de turborotonde in de provinciale weg N444. 

Kenmerken van dit project

Opdrachtgever   Gemeente Teylingen

Scope
 
  • 1,6 km weg met 2x1 rijstroken met vrijliggende fietspaden
  • Spooronderdoorgang voor de weg en fietspad
  • Fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart
  • Brug over de Leidsevaart
  • Turborotonde in de N444
  • Ecologische zone
Planning

 

Q4 2018 – 2021

Budget

 

Circa € 25 mln.


Bijzonderheden
 
  • Ecologische waarden
  • Kruising spoor
  • Samenwerking met ProRail en provincie Zuid-Holland.