ruimte + Gebiedsontwikkeling

Het project herinrichting Nieuwe Driemanspolder (N3MP) omvat de transformatie van 400 hectare agrarisch gebied naar een landschapspark met ruimte voor recreatie en natuur, in combinatie met een waterberging. Het betreft een uniek project waar de ruimte, die zeer schaars is in dit drukbevolkte gedeelte van de Randstad, optimaal benut wordt door een efficiënte stapeling van functies.

Het project is een initiatief van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met vijf gebiedspartijen: de beide hoogheemraden Rijnland en Delfland en de omliggende gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Deze partijen vormen samen de stuurgroep-N3MP.

Rol van SD+P

SD+P voorziet in het projectmanagement en geeft sinds januari 2009 invulling aan de rol van projectdirecteur namens de zes overheden. De projectdirecteur rapporteert rechtstreeks aan een stuurgroep onder leiding van de gedeputeerde, waarin tevens de beide hoogheemraden en de drie wethouders van de betrokken overheden vertegenwoordigd zijn. In 2007 en 2008 was SD+P adviseur en kwartiermaker voor de uitvoeringsorganisatie betrokken bij de opstelling van het bestuursconvenant, de samenwerkingsovereenkomst tussen de gebiedspartijen en de opzet van een bestuurlijke, juridische en technische risicoanalyse.

Landschapspark

Een wandel- en fietsgebied, een park, plassen, ruiterpaden, moeras, planten en dieren. Zo ziet straks de Nieuwe Driemanspolder eruit, een groen gebied tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg waar de bezoeker naar hartelust kan recreëren en van de natuur genieten.

Het flexibele waterpeil van het gebied levert een interessant schouwspel in de natuur. Elk seizoen zal het gebied er namelijk anders uitzien. In de zomer zal een veel groter deel van het gebied voor de wandelaar toegankelijk zijn dan in de winter. Alleen de zogeheten plas-drasgebieden blijven het hele jaar door voorbehouden aan de natuur alleen.

Het nieuwe natuurgebied is bovendien belangrijk voor de veiligheid van Zuid-Holland. In de Nieuwe Driemanspolder zal bij extreme regenval overtollig water uit de omgeving tijdelijk worden opgevangen, om zo de veiligheid van de omliggende bewoonde gebieden te garanderen. Zo verandert het huidige agrarische gebied de komende jaren in een landschapspark.

n3mp kaart 460x385px

Waterberging

Naast seizoensberging krijgt de Nieuwe Driemanspolder een piekberging in de vorm van een opvangbekken. Hier wordt tijdelijk water opgevangen bij extreme neerslag. Naar verwachting loopt de piekberging eens in de 5 tot 25 jaar onder met water. Dit wordt gedaan wanneer de reguliere afvoerroutes de hoeveelheid water niet meer aankunnen. Deze oplossing is bedacht om te voorkomen dat het water dan ongecontroleerd zijn weg zoekt, bijvoorbeeld naar stedelijke gebieden.

Organisatie

Met de ondertekening van het bestuursconvenant eind 2008 heeft de stuurgroep het stokje overgedragen aan de uitvoeringsorganisatie-N3MP, bestaande uit de gebiedscoalitie Rijnland, Delfland en Zoetermeer. De projectorganisatie-N3MP voert het dagelijks werk uit. De projectorganisatie bestaat uit de stuurgroep-N3MP, de projectdirecteur en het projectteam. Hoewel het nog enige jaren duurt voordat de herinrichting van het gebied begint, zijn de voorbereidingen al in volle gang.

n3mp dick 150x100pxDick Stekelenburg - projectdirecteur N3MP:
"Ik ben overtuigd van het nut en de kwaliteit van de Groenblauwe Slinger in de provincie Zuid-Holland. Wat dat betreft zijn we net op tijd denk ik, om tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg een bufferzone in te richten voor natuur en recreatie. Dat kunnen we mooi combineren met de behoefte aan extra waterberging in deze stedelijke omgeving."

Kenmerken van dit project

Opdrachtgever   Provincie Zuid–Holland, hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland en gemeenten Zoetermeer, Leidschendam–Voorburg en Den Haag

Scope
 
  • Omvang: 400 hectare plangebied
  • Waterberging: 200 hectare voor 2 miljoen m2 wateropslag
Planning

 

Planvorming en MER vanaf 2005
Technische voorbereiding en bestemmingsplannen vanaf 2008
Uitvoering voorzien in de periode 2013 – 2017

Budget

 
  • € 40 miljoen grondverwerving
  • € 20 miljoen parkinrichting
  • € 30 miljoen waterstaatkundige werken