verkoopprocedure + bestuurlijke besluitvorming

Groot Bijstervelt is een rijksmonumentaal kloostercomplex gelegen aan de rand van het groene karakteristieke Brabantse dorp Oirschot nabij Eindhoven. De gemeente Oirschot is eigenaar van het complex en was op zoek naar een passende bestemming. Een eerder verkooptraject werd door de financiële crisis gestopt. Een voorstel voor een opvanglocatie voor vluchtelingen op Groot Bijstervelt zorgde daarna voor onrust en maatschappelijke weerstand. In een nieuwe verkoopprocedure heeft projectontwikkelaar VB2 Vastgoed het beste plan ingediend voor het behoud en ontwikkeling van het monumentale complex. Op Groot Bijstervelt wordt een hoogwaardige levensloopbestendige woon-zorg voorziening gerealiseerd.

groot bijstervelt 460x259

Het plan

VB2 Vastgoed herontwikkelt in samenwerking met Hylkema Erfgoed het voormalige klooster tot een levensloopbestendig woon-zorgcomplex. In het plan staan wonen, zorg en maatschappelijke betrokkenheid centraal. Het plan gaat uit van de restauratie van het rijks- en gemeentelijke monument en openbare toegankelijkheid van het park en de kapel. Minder waardevolle delen van het complex worden vervangen door twee nieuwe gebouwen. VB2 Vastgoed werkt voor de toekomstige exploitatie samen met zorgaanbieders Valuas en de Blue print groep. Deze specialisten op het gebied van kleinschalige woon-zorg-voorzieningen worden na oplevering de nieuwe hoofdgebruikers van het complex.

groot bijstervelt 460x292

De rol van SD+P

SD+P is gevraagd om de bestuurlijke heroverweging van de eerdere verkoop te begeleiden. Het voornemen tot de vestiging van een opvanglocatie voor vluchtelingen zorgde voor onrust en maatschappelijke weerstand. De gemeenteraad besloot daarop een openbare marktconsultatie op te starten. SD+P zorgde voor de voorbereiding van de besluitvorming in de stuurgroep, raadswerkgroep, college en gemeenteraad. Tevens organiseerde SD+P met het team de openbare marktconsultatie om alternatieve ontwikkelmogelijkheden voor Groot Bijstervelt in beeld te brengen.
Vanaf medio 2015 was een projectmanager van SD+P integraal verantwoordelijk voor het projectmanagement en het doorlopen van een meervoudig onderhandse verkoopprocedure en de contractfase en onderhandeling met de beoogde ontwikkelaar/belegger. De contractfase is eind 2016 afgerond met een unaniem raadsbesluit. In 2017 heeft de projectmanager de start van het bestemmingsplanproces begeleid. Sinds medio 2017 is de projectmanager betrokken bij het project in de rol van adviseur.

Draagvlak

De politieke en maatschappelijke context van zorgen en wensen, met betrokken belanghebbenden, in een historische context, maakte het project tot een intensieve, complexe, maar vooral een mooie uitdaging. Door een open, creatieve en flexibele ontwikkelbenadering is gewerkt aan vertrouwen. Dit heeft gezorgd voor een goed, maatschappelijk en politiek gedragen proces. Het resultaat is een succesvolle verkoop van het complex, geen zienswijzen op het bestemmingsplan en unanieme raadsbesluiten over de verkoop en vaststelling van het bestemmingsplan.

groot bijstervelt raad 460x244

Kenmerken van dit project

Opdrachtgever

 

Gemeente Oirschot

Scope

 

Verkoopprocedure en herbestemming rijksmonumentaal landgoed en kloostercomplex van 5,5 hectare


Planning
 
  • Verkoopprocedure 2015 – 2016

  • Contractfase 2016

  • Bestemmingsplan en ontwerp 2017

  • Uitvoering 2018

Budget

 

Verkoopprijs € 2 mln.

Bijzonderheden

 

Na politieke commotie is het project door transparante besluitvorming en heldere communicatie een groot draagvlaak gecreëerd. Het resultaat is een succesvolle verkoop van het complex, geen zienswijzen op het bestemmingsplan en unanieme raadsbesluiten over de verkoop en vaststelling van het bestemmingsplan.