projectmanagement + ontwerpwedstrijd

Op het voormalige terrein van de kruitfabriek in Muiden ontstaat de nieuwe woonwijk De Krijgsman. Voor een veilige ontsluting van deze wijk en sportpark Bredius in Muiden realiseerde de gemeente Gooise Meren drie nieuwe bruggen over de Muidertrekvaart; één vaste autobrug en twee beweegbare bruggen voor voetgangers en fietsers.

Voor de aanbesteding van het ontwerp is een prijsvraag uitgeschreven. Bij de beoordeling van de ontwerpen zijn een aantal burgers intensief betrokken geweest. Syb van Breda & Co Architects uit Leiden tekende het winnende ontwerp. De drie bruggen zijn een moderne versie van de militaire Baileybrug en passen goed bij de monumentale vaart en de historie van de Kruitfabriek die hier vroeg stond. De twee bruggen voor langzaam verkeer zijn hetzelfde, de grote brug is duidelijk familie, maar is een stuk groter en heeft een uitneembaar middelstuk. Hierdoor is incidentele doorvaart voor woonboten of schepen met een hoge mast gewaarborgd.

brug muidertrekvaart fabriek 460x316px

Een uitdaging binnen dit project was het daadwerkelijk plaatsen van de bruggen. Op woensdag 1 april zijn de verschillende brugdelen van de autobrug vanuit de fabriek in Dodenwaard eerst over het water, en het laatste stuk door een bijzonder transport over de weg, vervoerd naar de bouwplaats. Daar zijn ze vervolgens met hijskranen op de funderingen geplaatst. Hoewel dit een indrukwekkend gezicht is waar normaal gesproken publiek op af komt, was het vanwege de coronamaatregelen helaas niet mogelijk dit spektakel te aanschouwen. Om de mensen in de omgeving toch nog een goed beeld te geven van de werkzaamheden heeft Reimert Groep in samenwerking met de gemeente Gooise Meren een videoverslag gemaakt. Deze video is onderaan dit artikel te bekijken.

brug muidertrekvaart plaatsing 460x281px

De rol van SD+P

Integrale projectleiding
Onze projectleider stuurt het gemeentelijke projectteam aan vanaf de voorbereiding, aanbesteding tot en met de realisatie van alle infrastructurele en civieltechnische werkzaamheden die horen bij de aanpassing van de Maxisweg en aanleg van de drie bruggen over de Muidertrekvaart. Zowel de bruggen als de aansluitende infrastructuur zijn integraal openbaar aanbesteed. Een uitdagende klus waarin alle facetten van de civiele techniek aan de orde komen: staal-  en betonbruggenbouw, installaties, wegenbouw, een ophoging en fundering van een brug op een palenmatras. Om het werk te kunnen maken zijn twee bypasses en een tijdelijke brug geplaatst. De Reimert Groep kwam als beste inschrijver uit de bus, voor onze projectleider Heemstra een niet onbekende aannemer omdat we in goede samenwerking al veel projecten hebben uitgevoerd.

Projectleider Jeroen Schoppink van Reimert: “Wij zijn zeer tevreden en positief over het verloop van de werkzaamheden, met name als het gaat om de diverse samenwerkingen binnen dit project. Er waren een hoop verschillende facetten die bij elkaar moesten komen en dat is vlekkeloos verlopen. Wij kijken terug op een prettige samenwerking met iedereen die betrokken is. In het bijzonder natuurlijk onze opdrachtgever, de gemeente Gooise Meren, met haar partners SD+P Management en Advies en Civilink, maar ook partijen als Debuco Advies, Syb van Breda & Co Architects, Van der Zalm en onderaannemers. Alles is echt op een mooie manier samengekomen.”

Het eindresultaat is een nieuwe en duurzaam veilig ingerichte ontsluiting voor De Krijgsman en Bredius.

Klik onderstaand voor het videoverslag plaatsing autobrug Muidertrekvaart in Muiden 

Videoverslag

Kenmerken van dit project

Opdrachtgever   Gemeente Gooise Meren

Scope
 
  • Twee bruggen voor fietsers en voetgangers
  • Een brug voor autoverkeer
Planning

 

2019 – 2020 

Budget

 

€ ....


Bijzonderheden
 
  • Ontwerpwedstrijd voor vormgeving
  • Historische omgeving
  • Snelle doorlooptijd voor ontwikkeling woonwijk
  • Tijdelijke brug voor borgen bereikbaarheid