techniek + proces

Het stadspark Diemerpark is 90 ha groot en ligt in Amsterdam stadsdeel Oost tussen de A10, het Amsterdam-Rijnkanaal en IJburg. Tot 1973 lag hier een vuilstortplaats, die is afgeschermd en voorzien is van een waterdichte afdekking. Tot op dit moment vindt een sanering van het grondwater plaats. In en om het park is in de afgelopen jaren waardevolle natuur ontstaan en is een schakel in de ecologische hoofdstructuur. Daarnaast heeft het Diemerpark een recreatieve functie en lopen belangrijke routes voor langzaam verkeer van IJburg naar het centrum van Amsterdam door het park.

diemerpark-kaart 460x274px

In dit park ligt ook sportpark IJburg. Aanvankelijk zijn vier sportvelden aangelegd. Het stadsdeel gaat het sportpark nu uitbreiden naar een complex met drie hockey- en drie voetbalvelden. In een parkeerplaats voor dit sportpark is echter niet voorzien en dit is niet alleen een belemmering voor het goed functioneren van de sportclubs, maar zorgt ook voor overlast in de omgeving. Het stadsdeel werkte al langer aan oplossing hiervoor, maar door de tegenstrijdige belangen van sportclubs, omwonenden en natuurliefhebbers, kon geen overeenstemming bereikt worden over een goede locatie. Begin 2013 heeft de deelraad besloten opdracht te geven voor een onafhankelijke zoektocht naar een breed gedragen oplossing voor het parkeren en de ontsluiting.

SD+P heeft samen met communicatiebureau De Wijde Blik invulling gegeven aan een participatietraject, waarbij belanghebbenden zijn uitgenodigd idee├źn in te brengen, die vervolgens op haalbaarheid zijn beoordeeld. Deze beoordeling bestond uit een toetsing op de (civiel)technische aspecten, de verkeersveiligheid, ecologie, ruimtelijke procedurele aspecten en de kosten. Daarnaast heeft SD+P een ecologische effectrapportage en een verkeerskundige uitwerking gemaakt voor de mogelijke ontsluitingsroutes naar het park.

Eind 2013 heeft de stadsdeelraad op basis van de uitkomsten van het participatietraject besloten tot de aanleg van een parkeerplaats in het park voor bezoekende sportclubs met een beperkte omvang.