Onze projecten

bruggen muidertrekvaart 100x100px

Bruggen Muidertrekvaart

Voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk De Krijgsman en sportpark Bredius in Muiden realiseerde de gemeente Gooise Meren een drietal nieuwe bruggen over de historische Muidertrekvaart. SD+P zorgde voor de projectleiding van het gemeentelijke projectteam. meer >>

nrw voorhout 100x100

Noordelijke Randweg Voorhout

Rond Voorhout (ZH) wordt een nieuwe randweg gerealiseerd om de nieuwe woonwijken en de kern van Voorhout te ontlasten. Deze weg komt rondom Voorhout te lopen in een gebied met natuurwaarden, heeft een kruising met het spoor en sluit aan op de provinciale weg N444 naar Noordwijk. SD+P verzorgt het integrale projectmanagement voor de realisatiefase. meer >>

groot bijstervelt 100x100

Herontwikkeling Groot Bijstervelt

Groot Bijstervelt is een rijksmonumentaal kloostercomplex gelegen aan de rand van het groene karakteristieke Brabantse dorp Oirschot. De gemeente was eigenaar en zocht naar een passende bestemming. SD+P heeft de gemeente geadviseerd in de verkoopprocedure voor een herontwikkeling en begeleid in het aanbestedingsproces, de bestuurlijke besluitvorming en de communicatie. meer >>

oevers-nhk 100x100p

Oevers Noordhollandsch kanaal

Voor het vervangingsprogramma voor de oeverbeschoeiing van Het Noordhollandsch kanaal heeft SD+P voor de de provincie Noord-Holland het projectmanagement, omgevingsmanagement en technisch management ingevuld voor een traject van in totaal 13 km. Een omvangrijke opgave in een complexe omgeving, een strakke planning en vastgesteldf budget. meer>>

bussum westereng 100x100px

Herinrichting Westereng Bussum

De wijk Westereng in Bussum is opgezet in de jaren 50 en is toe aan groot onderhoud. Het riool wordt vervangen door een gescheiden systeem en regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte heringericht. SD+P verzorgt vanuit de gemeentelijke organisatie het projectmanagement. meer>>

diemerpark 100x100px

Advies parkeren Diemerpark

In opdracht van de deelraad van stadsdeel Amsterdam-Oost heeft SD+P samen met communicatiebureau De Wijde Blik invulling gegeven aan een participatietraject om te komen tot een gedragen oplossing voor parkeren in het Diemerpark. meer>>

n309 duurzaamheid 100x100px

Omgevingswijzer N309

Voor de provincie Gelderland toetst SD+P het project 'Aanpak N309' op duurzaamheid aan de hand van de 'synergiemeter' van Rijkswaterstaat. In deze pilot wordt de toepassing van dit instrument getoets op toepasbaarheid voor provinciale projecten. meer>>

n309 100x100px

Projectbeheersing N309

Binnen de gemeente Elburg zorgt de N309 voor problemen met de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid. Provinciale Staten van Gelderland hebben financiële middelen beschikbaar gesteld om de knelpunten aan te pakken. meer>>

broekpolder 100x100px

Woningbouwlocatie Broekpolder

De Broekpolder ligt tussen de spoorlijn Haarlem-Alkmaar en de rijksweg A9/A22 en is een van de oudste polders van Nederland. In deze polder wordt door de gemeenten Beverwijk en Heemskerk gezamenlijk een nieuwe woonwijk met circa 3.200 woningen gerealiseerd. SD+P is hier sinds 2001 verantwoordelijk voor het civieltechnische projectmanagement. meer>>

n3mp 100x100px

Nieuwe Driemanspolder

Het project Herinrichting Nieuwe Driemanspolder (N3MP) omvat de transformatie van 400 hectare agrarisch gebied naar een landschapspark met ruimte voor recreatie en natuur, in combinatie met een waterberging. Het betreft een uniek project waar de ruimte, die zeer schaars is in dit drukbevolkte gedeelte van de Randstad, optimaal benut wordt door een efficiënte stapeling van functies. meer>>

julianabrug 100x100px

Vervanging Julianabrug Zaandam

De provincie Noord-Holland heeft de Julianabrug in Zaandam vervangen. De oude brug was aan het einde van haar levensduur en de onderhoudskosten werden steeds hoger. De brug ligt in een ruime bocht van de Zaan met prachtig uitzicht op de Zaanse Schans. De nieuwe Julianabrug heeft meerdere prijzen gewonnen. meer>>

ijdoornlaan 100x100

Verlegging IJdoornlaan Amsterdam-Noord

Centrum Amsterdam Noord is een grootschalige gebiedsontwikkeling rondom de meest noordelijke halte van de Noord/Zuidlijn. Nabij de ring A10 ontstaat een stedelijk centrum met een regionaal openbaar vervoersknooppunt. SD+P is hier verantwoordelijk voor de aanpassingen aan de infrastructuur, waaronder de verlegging van de IJdoornlaan. meer>>