De projectmanagers van SD+P zijn teamspelers en geloven in dienend leiderschap. Primair sturen wij een project door goede randvoorwaarden te creëren voor het projectteam de opdrachtgever en andere stakeholders. Zo zijn mensen maximaal gemotiveerd en kunnen zij optimaal presteren. En kunnen projecten efficiënt en snel gerealiseerd worden.

Gemeenten en provincies

Het zwaartepunt van onze werkzaamheden ligt op integraal projectmanagement voor gemeenten en provincies. Dit betekent onder meer:

  • sturing op de aspecten tijd, geld en kwaliteit
  • verantwoordelijkheid voor de vergunningen en procedures, grondverwerving, bestuurlijke besluitvorming
  • communicatie met en participatie van overheden, belanghebbenden en burgers
  • aandacht voor risicobeheersing

SD+P maakt alle uitgangspunten en consequenties van een project inzichtelijk. Zo zorgen we voor een duidelijk proces en een heldere besluitvorming: de basis voor een succesvol project.

Werken vanuit de inhoud

In onze visie kun je projecten alleen goed beheersen als je beschikt over een goede combinatie van inhoudelijke kennis en managementvaardigheden. Een projectmanager moet werken vanuit de inhoud en de kneepjes van het vak kennen. Juist met de kennis van de inhoud kun je de vertaling naar het proces maken en sturen en anticiperen op de belangrijke momenten. Daar zoeken we onze mensen op uit. Daarbij beschikken wij over de kennis en ervaring op projecten op een gestructureerde wijze projectmatig te organiseren.

Ervaring + eenvoud

Wij hebben ervaring met politieke en ambtelijke processen en kennen de interne procedures. Overheden kunnen ons daarom eenvoudig en adequaat inzetten bij hun projecten.

Terugrapporteren

In elk project dragen wij zorg voor een heldere rapportage aan de opdrachtgever. Hiervoor hebben wij onze eigen middelen en modellen, maar we schikken ons net zo eenvoudig in de rapportagesystematiek van onze opdrachtgever.