Naast projectmanagement biedt SD+P dienstverlening aan op het gebied van interim-management en organisatieadvies. Bijvoorbeeld leiding geven aan een afdeling of organisatie op het gebied van engineering of beheer openbare buitenruimte. Of het adviseren over de opzet en werkwijze van een projectbureau of programmaorganisatie.

Interim-management

Steeds vaker blijken onze klanten ook behoefte te hebben aan een tijdelijke manager (leidinggevende) om voor een bepaalde tijd de leiding op zich te nemen van een afdeling of organisatie. Dat kan gaan om tijdelijke vervanging, de overbrugging van een piekperiode of de dagelijkse leiding van een project- of programmaorganisatie die belast is met een ontwikkelingsopgave of investeringsprogramma. De professionals van SD+P beschikken over de juiste combinatie van leidinggevende kwaliteiten en praktijkervaring om organisaties en individuele medewerkers adequaat aan te sturen.

Organisatieadvies

Om projecten en programma's goed te kunnen managen is het van belang dat de basis goed georganiseerd is. U mag van SD+P een helder advies over structuur, inrichting, positionering en werkwijze verwachten op basis van een ruime praktijkervaring en een deskundige scholing. Daarbij houden wij steeds de doelstellingen van onze opdrachtgever voor ogen. Projectmatig werken is ons uitgangspunt.

Implementatie / Training on the job

Tijdens de uitvoering van onze advies-, implementatie- of leidinggevende werkzaamheden willen we de organisatie vertrouwd maken met een effectieve toepassing van projectmatig werken en het doelmatig organiseren van projecten. Dit doen wij bij voorkeur door zelf projecten ter hand te nemen, de organisatie daarbij te betrekken en de verantwoordelijkheden geleidelijk over te dragen. Onze ervaring is dat deze werkwijze effectiever is dan een korte intensieve training.