Gemeenten, provincies en marktpartijen vragen ons voor allerhande projecten, van klein tot groot. We werken aan woon-, werk- en recreatiegebieden. Zowel binnenstedelijk als in het landelijk gebied. Elk gebied is anders en heeft zijn eigen opgave. SD+P kan u tijdens het gehele traject van een ruimtelijk plan ondersteunen, onder meer op financieel-economisch vlak. Wij combineren kennis van en ervaring met ruimtelijke inrichting met een flinke dosis enthousiasme. 

SD+P houdt zich onder meer bezig met de aansturing van projectorganisaties bij herinrichtingsopgaven in het landelijk gebied, het integraal projectmanagement van complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, de ambtelijke begeleiding van initiatieven van marktpartijen en de voorbereiding van besluitvorming over de prioritering van ruimtelijke projecten. We begeleiden het plan namens u als opdrachtgever of als onafhankelijke partij samen met de gebiedspartijen. 

Grond- en opstalexploitaties

SD+P kan u helpen financiƫle vraagstukken op te lossen en varianten door te rekenen voor zowel stedelijke herstructureringsgebieden als nieuwbouwlocaties. Wij hebben ervaring met het opstellen en beoordelen van grond- en opstalexploitaties en dragen graag oplossingen aan om tot het gewenste resultaat te komen. Door onze onafhankelijke positie kunnen wij onze adviserende rol zowel vervullen aan de kant van de overheid als voor projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.

Doordachte ontwikkelovereenkomsten

Om alle consequenties te overzien, brengt SD+P de financiƫle aspecten en risico's van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in kaart. We rekenen meerdere varianten door. Dat maakt een heldere besluitvorming mogelijk en zorgt ervoor dat zowel markt als overheid goede ontwikkelovereenkomsten kunnen afsluiten.