Vanuit onze projectervaring adviseren wij opdrachtgevers bij de keuze voor contractmogelijkheden en aanbestedingsprocedures, passend bij hun investeringsopgave. Ook kunnen wij invulling geven aan het ontwerp en de inrichting van de bijbehorende projectorganisatie en desgewenst voorzien in het benodigde project- en contractmanagement.

Contract- en aanbestedingsvormen

Gebaseerd op het aanbestedingsbeleid, de regelgeving en de beschikbare capaciteit beschrijven wij de mogelijke keuzes. Wij zijn bekend met alle contract- en aanbestedingsvormen, variƫrend van het aanbesteden van bijvoorbeeld de traditionele UAV-contracten met bijbehorende RAW-bestekken tot de meer eigentijdse aanbesteding van DCM-contracten op basis van 'functioneel specificeren'. Ook hebben wij geadviseerd en deelgenomen aan Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij integrale gebiedsontwikkelingen.

Werkwijze

Voor onze opdrachtgever analyseren wij de behoeftes en bedenken wij een passende oplossing qua contractvorm en aanbestedingsprocedure. Wij kunnen voorzien in het benodigd procesmanagement en desgewenst ook in de ondersteuning bij opstelling van de vraagspecificatie, de aanbestedingsdocumenten en het contract. Onze adviseurs beschikken over de nodige gespecialiseerde kennis op het terrein van het aanbestedings- en bouwrecht.

Tendermanagement

SD+P beschikt ook over de nodige kennis en opgedane ervaring om aan de zijde van de marktpartijen te adviseren en desgewenst ondersteuning te verlenen bij het op een weldoordachte manier systematisch en succesvol in te schrijven op nationale- of Europese aanbestedingstrajecten.

Onze tendermanagers zijn in staat om binnen uw bedrijf vanuit de diverse disciplines te komen tot een integraal tenderdocument, tijdig en compleet. Het resultaat berust op een adequate vertaling van de wensen van de klant en houdt rekening met de relevante wet- en regelgeving. Ook het maken van een strategische risicoanalyse maakt daar onderdeel van uit. Verder zal onze inzet altijd gericht zijn op een correcte- en zorgvuldige overdracht van het resultaat naar de beoogde uitvoeringsorganisatie.