inspiratie + kwaliteit

Het realiseren van projecten is een complexe opgave. Het speelveld wordt steeds breder: bestuurlijke besluitvorming, procedures, maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkelingen in aanbestedingsbeleid en techniek. Dat vraagt naast professionaliteit en betrokkenheid om ervaring. In die context voelen onze projectmanagers en adviseurs zich als een vis in het water. Zij helpen u graag uw project tot een succes te maken. 

Onze dienstverlening omvat:

Onze klanten

In de loop van de jaren heeft SD+P een aanzienlijke en gevarieerde klantenkring opgebouwd. Dat betreft dan veelal opdrachtgevers met omvangrijke investeringsprogramma's op het gebied van infrastructuur (grond- weg- en waterbouw), landinrichting en gebiedsontwikkeling zoals provincies, gemeenten en waterschappen of geprivatiseerde bedrijven met overheidsaandeelhouders zoals de NV Luchthaven Schiphol. Ook Prorail en Rijkswaterstaat worden als potentiele klanten beschouwd.

Met de komst van de nieuwe contractvormen zoals PPS en Design & Construct en in het licht van de terugtredende overheid die zich meer op de kerntaak 'regie' richt, vervult SD+P ook steeds vaker een rol in consortia van marktpartijen, zoals ingenieurs- en architectenbureaus en aannemers.