inspiratie + kwaliteit

Het realiseren van projecten is een complexe opgave. Het speelveld wordt steeds breder: bestuurlijke besluitvorming, procedures, maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkelingen in aanbestedingsbeleid en techniek. Dat vraagt naast professionaliteit en betrokkenheid om ervaring. In die context voelen onze projectmanagers en adviseurs zich als een vis in het water. 

Onze dienstverlening omvat:

Onze opdrachtgevers

SD+P heeft een brede en trouwe kring van opdrachtgevers opgebouwd. Opdrachtgevers met een grotere of kleinere opgave in de gebouwde omgeving: infrastructuur, openbare ruimte en  gebiedsontwikkeling. De projectmanagers en adviseurs van SD+P hebben een langdurige ervaring opgedaan met projecten bij en voor de overheid. Onze focus ligt daarom op de overheid, met name gemeenten, provincies en waterschappen. Deze ervaring brengen we ook in bij projecten voor private partijen waar we onze overheidservaring en kennis van contracten  inzetten om projecten tot een succes te maken.