Ondertekenaars

De laatste handtekening werd namens de minister van Infrastructuur en Milieu gezet door Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat. Naast het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen.
Jan Hendrik Dronkers: “De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 zal een geweldige impuls geven aan de verduurzaming van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Onze sector heeft een grote carbon footprint, en Rijkswaterstaat draagt daar, als grote opdrachtgever, aan bij. Vanuit onze duurzaamheidsambitie maak ik mij er hard voor de Aanpak Duurzaam GWW naar de bedoeling te gaan uitvoeren. Deze Green Deal is een springplank naar duurzaamheid als “business as usual”.
Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor meer circulair te zijn en de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% ten opzichte van 1990.

nieuws dhr dronkers

Samenwerking

Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector werken samen in het GWW platform. Dit platform zorgt ervoor dat relevante kennis gedeeld wordt om zo duurzaamheid in de gww-sector naar een hoger plan te tillen.
Op het gebied van Duurzaam GWW werkt ook het Platform WOW (voor partijen in weg- en waterbeherend Nederland) mee om de verschillende partijen tot elkaar te brengen, meerwaarde te creëren en zo bij te dragen aan een betere toekomst voor Nederland. Zo heeft de Unie van Waterschappen bijvoorbeeld samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een praktische handreiking ontwikkeld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkervaring van waterschappen, provincies en gemeenten.

Smart Mobility

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats op het Smart Mobility Plein van de beurs. Het beter benutten van bestaande infrastructuur en het inzetten van slimme technologie voor mobiliteit, Smart Mobility, is één van de uitdagingen voor de toekomst in de infrasector.
Rijkwaterstaat heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te werken, de snelle innovaties in dit vakgebied bieden een kansrijk perspectief voor het verduurzamen van mobiliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan effecten als vermindering van uitstoot van CO2 als voertuigen en infrastructuur met elkaar kunnen communiceren en het rijgedrag nauw op elkaar afgestemd kan worden.
Op het Smart Mobility Plein worden actuele Smart Mobility projecten en initiatieven getoond, onder meer van projecten waar Rijkswaterstaat bij betrokken is.