nieuws start geluidschermen 259x142px

De bouw van geluidsschermen is onderdeel van de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de grootschalige aanpassingen die daarvoor in Amsterdam-Noord aan de infrastructuur hebben plaatsgevonden. Dit schijnbaar eenvoudige project heeft door de complexe omgeving en diverse belangen een lange voorbereidingstijd gekend. Nu is begonnen met de bouw van dit scherm. Pieter Mulder is namens de Dienst 'Metro en Tram' van de gemeente Amsterdam projectleider/contractmanager op dit project en Fabian Oomen is de technisch manager.

Het project is aanbesteed als D&C (UAV-gc) contract, waarbij de gemeente het ontwerp heeft gemaakt. Het wordt een mix van betonnen en glazen schermen waarin een motief van de klimopplant Hedera te zien is. De glazen platen komen waar doorzicht nodig is, bijvoorbeeld bij de viaducten en waar de bewoners erg dicht op de schermen wonen. De betonnen schermen komen op de plekken waar al beplanting staat.

Zie ook: http://wijnemenjemee.nl/#!/nieuws/de-geluidsschermen-in-noord-komen-eraan-2