Het project is aanbesteed als D&C (UAV-gc) contract, waarbij de gemeente het ontwerp heeft gemaakt. Het wordt een mix van betonnen en glazen schermen waarin een motief van de klimopplant Hedera te zien is. De glazen platen komen waar doorzicht nodig is, bijvoorbeeld bij de viaducten en waar de bewoners erg dicht op de schermen wonen. De betonnen schermen komen op de plekken waar al beplanting staat.

Zie ook: http://wijnemenjemee.nl/#!/nieuws/de-geluidsschermen-in-noord-komen-eraan-2