Wethouder Heleen Mijdam (ruimtelijke ontwikkeling): "Ik ben erg blij met deze mijlpaal. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor het herstel en de versterking van dit waardevolle cultuurhistorische landschap. Hiermee ontstaat ook een unieke kans om in de toekomst te wonen op een buitenplaats in een fantastische groene omgeving."

duivenvoordecorridor 460px

Nieuwe weides, bosschages en waterpartijen zullen de natuurwaarden versterken. Voor recreanten biedt het gebied nieuwe recreatieve mogelijkheden in de nabijheid van de stad. De glastuinbouw gaat verdwijnen en zichtlijnen worden hersteld. Flora en fauna krijgen alle kansen om weer optimaal te groeien en bloeien. Naast nieuwe groen komt er beperkte woningbouw in de vorm van vijf nieuwe buitenplaatsen.

Om de gewenste stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit te waarborgen, heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg het stedenbouwkundig plan opgesteld. Het plan is indicatief richtinggevend. Dit betekent dat de inrichting van het gebied niet definitief vastligt. Het plan kan aan toekomstige ontwikkelingen en op basis van onderzoeken worden aangepast. Komende periode wordt in overleg met bewoners, eigenaren, bedrijven en geïnteresseerde ontwikkelende partijen gewerkt aan de verdere uitwerking.

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt in dit project samen met de gemeente Voorschoten en de provincie Zuid-Holland.