Het college van Gedeputeerde Staten heeft in november 2011 besloten om het Programma 'Het Gelders Huis' te starten om de vernieuwde huisvesting en Het Nieuwe Werken binnen de provinciale organisatie te realiseren.

De Provincie zoekt nu een geschikte marktpartij voor een DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Maintain & Operate). Daarmee worden het ontwerp, de bouw, het beheer en de gebouwgebonden facilitaire diensten voor een periode van 25 jaar zeker gesteld. Deze overeenkomst zal via een Europese aanbesteding volgens de procedure van concurrentiegerichte dialoog worden aanbesteed. De gebouwgebonden facilitaire diensten betreffen energie, onderhoud, technisch beheer, schoonmaak, bewaking en beveiliging.

De provinciale huisvesting aan de Markt bestaat momenteel uit een clustering van zes gebouwen met daarnaast de Sabelspoort. Deze zes panden zijn in eigendom van de provincie Gelderland.

Deze clustering van gebouwen wordt teruggebracht tot twee gebouwen, die op enigerlei wijze met elkaar verbonden worden. Hiertoe dient het gebouw Prinsenhof B te worden geamoveerd ten behoeve van het creƫren van parkeergelegenheid. De panden Prinsenhof A en Marktstate worden afgestoten. De parkeergarage, Prinsenhof C, blijft bestaan in haar huidige functie.

De twee resterende gebouwen zijn Huis der Provincie en Rijnstate. Deze gebouwen vormen tezamen de kern van het programma Het Gelders Huis en de voorliggende revitalisatieopgave. De panden blijven in eigendom van de Provincie. Het Huis der Provincie is een Rijksmonument.

De omvang van het Gelders Huis zal circa 17.000 m2 vloeroppervlak omvatten, exclusief parkeren en stalling.

De huisvestingsopgave loopt parallel aan de veranderopgave voor de interne organisatie, waarbij Het Nieuwe Werken centraal staat.