Hoe verleg je een drukke 1km lange weg zonder al te veel overlast te veroorzaken voor de omgeving? In Amsterdam Noord weten ze het. Na bijna 3 jaar werken is de verlegging van een deel van de IJdoornlaan in Centrum Amsterdam Noord gereed. Op 5 juni opende stadsdeelvoorzitter Rob Post officieel deze voor Noord belangrijke doorgangsweg.

Stadsdeelvoorzitter Rob Post:”Na een intensieve voorbereidingsperiode is in de zomer van 2010 gestart met de verlegging van een deel van de IJdoornlaan. De verlegging is gefaseerd uitgevoerd om zo de overlast voor automobilisten, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer te beperken en de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden. Ik ben blij dat dat ons ook daadwerkelijk gelukt is.”

De weg is verlegd om ruimte te maken voor het toekomstig regionale busstation en om Elzenhagen-Noord, en in de toekomst Elzenhagen-Zuid, op een adequate manier te kunnen ontsluiten.

Naast het verleggen van de weg is ook een nieuwe fiets/voetgangerstunnel en zijn er twee tunnels onder de op- en afritten ter ontsluiting van het toekomstige P+R-gebied gebouwd. De Singelbrug is aangelegd waarbij ’s avonds het glasmozaïek onder de brug mooi wordt aangelicht en waardoor fietsers en voetgangers de IJdoornlaan veilig onderlangs kunnen kruisen. Het groen is niet vergeten; 120 iepen zijn geplant en de taluds zijn ingezaaid.

Lees meer over dit project >>