orangegasAls bureau zetten we belangeloos onze kennis en capaciteit in door deelname in de werkgroep 'Duurzame Mobiliteit Haarlemmermeer/Bollenstreek'. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven in de regio en heeft als doelstelling om duurzame mobiliteit in de regio te bevorderen.

In 2010 heeft dit geleid tot de beslissing om te participeren in de realisatie van een tankstation voor GroenGas. In tegenstelling tot elektrisch rijden, is het rijden op aardgas, een beproefde en uitontwikkelde techniek, die in het buitenland gemeengoed is. Met name GroenGas of biogas, bijvoorbeeld opgewekt uit GFT-afval, is een nagenoeg CO2-neutraal alternatief en scoort zeer gunstig op het aspect luchtkwaliteit (fijnstof).

In Nederland is er de vicieuze cirkel van de realisatie van voldoende tankstations en de investering in wagenparken. Veel autofabrikanten leveren 'af-fabriek' modellen op aardgas, maar door de lage dichtheid van tankstations, worden deze in Nederland nauwelijks verkocht. Met de subsidie van de provincie Noord-Holland en de investering van een aantal ondernemers, is in november 2011 een GroenGas tankstation in Lisserbroek geopend. Het rijden op groengas als duurzaam alternatief is een reële keuze geworden. Naast SD+P is het afvalinzamelingsbedrijf De Meerlanden één van de participanten.

Vanaf 2011 wordt het GFT-afval uit de regio ingezameld en in een vergistingsinstallatie in Rijsenhout omgezet in GroenGas. Dit GroenGas wordt gelabeld en afgenomen in het tankstation in Lisserbroek, waar vervolgens ook de vuilnisauto's van De Meerlanden het GroenGas tanken, gemaakt van het afval dat ze zelf inzamelen. Een prachtig voorbeeld van duurzaam omgaan met afvalstromen en mobiliteit.

 opening groengas 460x460px