Duurzaamheid + MVO

verantwoord + ondernemen

SD+P neemt haar verantwoordelijkheid in de maatschappij. Niet alleen omdat het moet, maar vanuit het besef dat we vanuit onze onderneming een wezenlijke bijdrage kunnen leveren, zowel nu als in de toekomst. Op maatschappelijk gebied door sponsoring en ondersteuning van doelen die bijdragen aan een betere maatschappij.

Zo hebben we via een bedrijvenplatform 10 jaar lang drinkwaterprojecten in Bangladesh gefinancierd. Sinds 2011 zijn we bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib. Via deze organisatie worden volgens het principe 'ondernemers voor ondernemers' in de armste landen microkredieten verstrekt. Mensen kunnen daarmee een bestaan voor zichzelf en hun kinderen opbouwen.

Op het vlak van duurzaamheid kijken we steeds naar de bijdrage die we kunnen leveren op basis van People Planet Profit. In ons kantoor in Nieuw-Vennep hebben we vanaf de bouw maatregelen genomen om het energieverbruik te verminderen en zijn duurzame materialen toegepast. In onze bedrijfsvoering streven we naar vermindering van papiergebruik door daar waar mogelijk elektronisch te communiceren. Ook in onze mobiliteit kijken we kritisch naar duurzame alternatieven.

In het onderstaande overzicht hebben we onze projecten en initiatieven verder toegelicht.

maatregelen kantoor 100x100px

Maatregelen kantoor

Bij de bouw en inrichting van ons kantoor in Nieuw-Vennep, waar we sinds 2008 zijn gehuisvest, is veel aandacht is besteed aan materiaalgebruik en installaties met een lage milieubelasting. meer>>

orangegasTankstation GroenGas Lisserbroek

Als bureau zetten we belangeloos onze kennis en capaciteit in door deelname in de werkgroep 'Duurzame Mobiliteit Haarlemmermeer/Bollenstreek'. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven in de regio en heeft als doelstelling om duurzame mobiliteit in de regio te bevorderen. meer>>

oxfamnovib

Oxfam Novib

Sinds 2011 is SD+P bedrijvenambassadeur voor Oxfam Novib om de de maatschappelijke kant van ons bureau te tonen en bij te dragen aan de wereld om ons heen. Oxfam Novib zet zich in voor een wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen. Net als wij, gaan zij uit van de kracht en mogelijkheden van mensen zelf.